BMW 5 Series OEM Multimedia

BMW 5 Series OEM Multimedia

Εγκατάσταση ΟΕΜ Ultra Wide Multimedia της Bizzar
σε BMW 5 Series F10.

Επίσης τοποθέτηση κάμερα οπισθοπορείας,
OEM Speaker underseat BLAM Relax BM 200 XF και
μπροστινά tweeters. 

Επιστροφή

Φωτογραφίες